phim nói về một chú gấu với cuộc sống đầy xui sẻo!!! và trí thông minh lun dẫn đến bi kịch!!!

khiến phim có nhìn tình tiết rất rui nhộn, đỡ không nổi lun!

Ghi chú: mỗi lần chỉ nên xem vài tập!!! xem nhìu 1 là cười tét bụng thật, 2 là cười hết nỗi!!!

Phim gồm 2 phần!!!

Phần 1: 52 tập, mỗi tập ~3p

Phần 2: 26 tập, mỗi tập ~7.5p

còn đây là một tập yotube cho các bạn xem thử

[You must be registered and logged in to see this link.]

bắt đầu down nèo!!!
Phần 1: Nguồn HISang

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52 ( sr !!! minh tim hem ra tập này)

Phần 2: Nguồn HISang

Tập 1-5